Saigon Airport Plaza

Dự án: Saigon Airport Plaza Vị trí: Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Hạng mục: Ngạch cửa, Mặt lavabo Số lượng: 274 Units Thời gian: 2012 - 2013


  • Dự án: Saigon Airport Plaza
  • Vị trí: Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: Ngạch cửa, Mặt lavabo
  • Số lượng: 274 Units
  • Thời gian: 2012 - 2013

ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về sản phẩm